Verordening (EU) 2016/679 — bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens

Verantwoordelijke: ROQUE SL

Doel: Het onderhouden van de contractuele relatie.

Legitimatie: Uitvoering van het contract.

De Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.

Rechten: toegang tot, verwijdering van, wijziging van en verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens is mogelijk door contact op te nemen per e-mail

[email protected]

Aanvullende informatie: www.campingrelaxnat.com (Privacybeleid)